Akvariekungen
Annons

En skönhet från Colombia Apistogramma sp. "Kiemenfleck
Av: Frank Hättich Foto:Yukitoshi Ohnota Översättning: Mikael Westerlund

16 | Ciklidbladet nr 2/2020 SYDAMERIKA | Apistogramma En skönhet från Colombia Apistogramma sp. "Kiemenfleck" Dvärgcikliden vi tänkte presentera här är en särskilt attraktiv art bland de mer än femtio Apistogramma-arter och -varianter som Daniel Mejia (Bogota, Colombia) i samarbete med Tom Christoffersen (Larvik, Norge) har upptäckt och förtecknat med hjälp av D-nummer. Denna art bär D-nummer 37. Fastän den exakta fångstplatsen för den nya arten inte uppgavs, då man ville skydda ...