Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Ciklidfronten
Av: Marcus Zadenius

Ciklidvännernas utställning "ZOO 79" kommer att äga rum 16-25 nov och inte 15-24 nov som jag skrev i CB 79:2. I samband med utställningen är det meningen att NCS tillsammans med Ciklidvännerna arrangerar ciklidstämma den 17-18 nov. Lördagen 17 nov blir det föredrag och på söndagen 18 nov NCS förhandlingar. Vi försöker få hit Mark Nelissen från Belgien och ytterligare någon föredragshållare. Har du några förslag beträffande stämman så kontakta mig eller Yngve Skoglund. Lö...