Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Kooperativ yngelvård hos Lamprologiner från Tanganyikasjön
Av: Ola Svensson

(Fullständig titel: Kooperativ yngelvård hos Lamprologiner från Tanganyikasjön Rapport från ISBE 2006, The International Society for Behavioral Ecology’s bienna konferens (del 2)) Vartannat år träffas beteendeekologer från jordens alla hörn på en gemensam konferens. Årets konferens hölls i slutet av juli i franska Tours. 1500 beteendeekologer hade samlats för att ta del av nästan tusen föredrag och postrar. I år handlade en så stor del av bidgragen om kooperativ ynge ...