Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidfronten
Av: Jens Granquist

Så var det dags för årets första nummer av Ciklidbladet. Eftersom 1999 års sista Ciklidblad kom ut i början av januari så blev även detta nummer något försenat. Jag ska göra allt jag kan för att nästa nummer ska komma i brevlådan till utsatt tid. Om vi ska lyckas beror på hur mycket artikel_arkiv och bilder vi får insänt från er medlemmar. Det finns artikel_arkiv liggande som kommer att publiceras i nästa nummer, men det saknas fortfarande en del för att fylla de 52 sidor ...