Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Praktisk akvaristik del 8 – denitrifiering
Av: Patrik Rosén

38 Ciklidbladet 4/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Praktisk akvaristik del 8 – denitrifiering Text och bild: Patrik Rosén Akvaristik Under anaeroba (syrefattiga) förhållanden kan nitrat genom bakterier omvandlas till kvävgas. Nitrat reduceras först till nitrit som i sin tur reduceras till kvävemonoxid. Kvävemonoxiden bildar sedan lustgas som till sist omvandlas till kvävgas (denitrifikation). Kvävgasen försvinner sedan genom gasutbyte upp i luften. Detta kan vi akvari ...