Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Hälsning från ordföranden
Av: Mikael Westerlund

Har alldeles nyligen kommit hem från Ciklidstämman i Malmö. Ett stort tack till Ciklidvännerna i Malmö med Leif Persson i spetsen för ett lyckat och trevligt arrangemang. Mer om Ciklidstämman kan Du läsa i ett reportage på annan plats i detta nummer. Årsmötet I samband med Ciklidstämman avhölls också NCS stadgeenliga årsmöte. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2007. Medlemsavgiften för år 2009 hö ...