Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Cikliden – Nr. 145: Cichlasoma trimaculatum

Längd: 45 cm Temperatur: 21 - 30 °C pH: 6,5 - 8,5 Akvariestorlek: Minimum 200 cm & 720 l Svårighetsgrad: Familj: Cichlidae Cichlasoma trimaculatum Cikliden – Nr. 145 Naturlig biotop: Lever i långsamt rinnande vatten i lägre floddalar och föredrar ler- och sandbottnar, där den lever bland rötter och växter. Föda Äter små fiskar, små ryggradslösa djur och vattenlevande och landlevande insekter. I akvarium äter de pellets och räkor. Könsskillnad Det är svårt ...