Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Skydda malawiciklider
Av: Ad Konings

(Fullständig titel: "Stuart M. Grants minnesfond för bevarandet av ciklider Skydda malawiciklider") Översättning: Kjell Fohrman Under många år antog man att den stora biologiska mångfalden i Afrikas djupvattensjöar var vid ”god vigör” och att det var osannolikt att den skulle påverkas av befolkningstillväxten vid sjön, helt enkelt därför att det inte har etablerats några större industrier vid sjön. Industriell nedsmutsning samt förstörande av habitat är nämligen globalt sett den vanli ...