Sandby Ciklidhobby
Annons

Cikliden – Nr. 146: Xenotilapia caudafasciata

Längd: 9-15 cm Temperatur: 23 - 27 °C pH: 7,8 - 9 Akvariestorlek: Minimum 130 cm & 300 l Svårighetsgrad: Familj: Cichlidae Xenotilapia caudafasciata. Cikliden – Nr. 146 Naturlig biotop: Sandiga bottnar. Föda Äter små ryggradslösa djur som den finner i bottensedimentet. Äter även växtdelar och övrigt den finner. Mata gärna med levande mat eller frysfoder av och till. Gillar speciellt levandefoder såsom mygglarver, cyclops, daphnier och nykläckt artemia. Könssk ...