CARES
Annons

Cichlidae
Av: Michael Persson

Tidskriften som jag tänkte berätta om denna gång har samma namn som den belgisk/holländska som presenterades förra gången, nämligen Cichlidae. Nu är det den brittiska ciklidföreningens medlemstidning som avses. Förutom namnet fi nns inte många likheter mellan dessa båda tidskrifter. Utan att vara alltför kritisk kan jag säga att tidningens utformning inte direkt inbjuder till läsning. Större delen av innehållet består av svart text på vit bakgrund, sida efter ...