Akvariekungen
Annons

Svar till fråga i CB 8-86 - Guldregnbåge eller vad ??
Av: Mikael Öster

Det har diskuterats mycket huruvida Tropheus moorii "Guldregnbåge" är en egen variant eller ej. Jag har haft både "Guldregnbåge" och den så att säga beskrivna varianten "Kachese" och i enlighet med mina bedömningar rör det sig om samma fisk.

Jag är dock medveten om att andra hävdar motsatsen, att "Guldregnbågen" är en egen variant. Hur som helst kan vi konstatera att "Kachesen" är en av de mest variabla regnbågsvarianter vi har. Den kan vara starkt gulfärgad, ibla...