Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Hälsning från ordföranden
Av: Mikael Westerlund

Så är det då 2007, året då NCS firar sitt 40-årsjubileum. Som första tecken på detta ser ni den nya jubileumslogon i detta nummer av Ciklidbladet. Ciklidbladet kommer under hela jubileumsåret att innehålla extraartiklar, bland annat intervjuer med gamla aktiva medlemmar. Vi kommer även att ha med några av de bästa artiklarna som publicerats i Ciklidbladet under de 40 åren. Jubileet kommer även att märkas på Ciklidstämman 2007. I samråd med arrangören Linköpings Ak ...