CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Något nytt och något gammalt
Av: Anders Larsson

6 Ciklidbladet 4/2014 − Årgång 47 www.ciklid.org Något nytt och något gammalt Ciklider från Tanganyikasjön Cyathopharynx foae, Sibwesa i bowern. Ett akvarium blir aldrig intressantare än dess invå- nare. Något som alltid fascinerat mig är malar. Dessa många gånger egensinniga djur som avviker så från ciklider, är ett mycket bra komplement för att höja spänningsfaktorn i de flesta akvarier. Tänker man vidare ur ett tanganyikaperspektiv på alla de olika lekstrategier som finns ...