Akvariekungen

Rädda malawicikliderna!

Omslag

32 | Ciklidbladet nr 3/2016 – Årgång 49 MILJÖ | Malawisjön Rädda malawicikliderna! Jag och fyra andra akvarister; Pam Chin, Mattia Matarrese, Martin Geerts och John Dawson möttes i Malawi mellan den 14 och den 28 juni, där vi planerat för att placera markörer och Anti-netting devices (AND) runt Maleriöarna. Vi var inbjudna av Dimitri Giannakis (ägaren av Blue Zebra Lodge) att stanna på Nankoma Island på lodgen och vi skulle använda patrullbåten som ni alla har bidragit ...