Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Fångst av Iranocichla i Iran
Av: Heiko Bleher

12 | Ciklidbladet nr 3/2021 FÄLTARBETE | Insamling Fångst av Iranocichla i Iran Heiko Blehers senaste fältarbete var att samla in den då monotypiska och mest östliga ciklidarten i sydvästra Iran. Artens utbredning är begränsad till några platser vid Hormuzsundet. Området håller på att torka ut och denna unika art hotas av utrotning eftersom den bara finns där. Heiko Bleher samlade, tillsammans med Behnam, Saeed och Deghani, i början av september 2009 in den vackra Iranocichla hormu ...