CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Verksamhetsberättelse 2010
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

40 Ciklidbladet 2/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Verksamhetsberättelse 2010 Allmänt Under verksamhetsåret 2010 gick medlemsantalet ner jämfört med året innan. En förnyelse av hemsidan inleddes. Ove Planstedt invaldes i styrelsen på posten webinfoansvarig/sekreterare. Bland moderatorerna på Forumet skedde några personbyten. Föreningens ekonomi var hyfsad. Verksamheten Ciklidbladet Medlemstidskriften Ciklidbladet utgavs under verksamhetsåret i 4 nummer i storlek A4 med e ...