CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Cikliden - Nr.154: Mylochromis sp. “lateristriga makanjila”

Längd: 16 cm Temperatur: 23-28 °C pH: 7,5-8,5 Akvariestorlek: Minimum 130 cm & 400 l Svårighetsgrad: 3 Familj: Cichlidae Mylochromis sp. “lateristriga makanjila” Naturlig biotop Arten lever i övergångszonen på 3 till 15 meters djup över sandtäckt eller sedimentrik botten där den lever solitärt. Den finns över ett vidsträckt område men är ovanlig överallt. Föda Arten livnär sig främst på bottenlevande ryggradslösa djur med mjuka kroppar som den silar fra ...