CARES
Annons

Field Guide to the Fishes of the Amazon, Orinoco, and Guianas
Av: Ola Svensson

50 | Ciklidbladet nr 1/2018 – Årgång 51 Området som boken täcker innehåller 25 till 28 procent av världens floder mätt i area. Många floder börjar som smältvatten från Andernas glaciärer, medan andra har sitt ursprung från regnskogar där vattnet färgas rött av sura ämnen från nedbrutet växtmaterial. Ytterligare andra härstammar från de brasilianska och guyanska granitsköldarna där vattnet då förblir klart. Området hör till de mest artrika i världen med 3 ...