Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Filter
Av: Kjell Fohrman

Om man skall ha ett filter i akvariet och hur stort det i så fall skall vara, beror till största delen på mängden fisk och deras storlek samt på om det finns växter i akvariet. Ett akvarium kan mycket väl fungera helt utan någon form av filter. Jag har en god vän (Lasse Forsberg, tidigare redaktör för Ciklidbladet) som hade ett 250 liters akvarium igång utan filter i flera år. Han matade minimalt (fiskarna åt främst alger) och ersatte bara det vatten som hade avdunstat. I detta ...