Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Rapport från ISBE 2006, The International Society for Behavioral Ecology’s
Av: Ola svensson

(Fullständig titel: Rapport från ISBE 2006, The International Society for Behavioral Ecology’s bienna konferens (del 1)) Vartannat år träffas beteendeekologer från jordens alla hörn på en gemensam konferens. Årets konferens hölls i slutet av juli i franska Tours. 1500 beteendeekologer hade samlats för att ta del av nästan tusen föredrag och postrar. Jag börjar med de två bidragen som jag tror intresserar ciklidbladets läsare mest. Machteld Verzijden hade bytt nyla ...