Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Hur länge har Tropheus funnits
Av: Ad Konings

6 | Ciklidbladet nr 1/2016 – Årgång 49 TANGANYIKASJÖN | Tropheus Hur länge har Tropheus funnits? Under andra hälften av nittonhundratalet gjordes den största delen av klassificeringen av tanganyikaciklider av Max Poll. I sin senaste granskning (1986) grupperade han närbesläktade släkten i tribus, tolv totalt, varvid han hänförde släktet Tropheus till tribus Tropheini, som ytterligare inkluderar släktena Simochromis, Pseudosimochromis, Petrochromis, Lobochilotes, Limnotila ...