Akvarieleasing
Annons

Ciklidfronten
Av: Michael Persson

God fortsättning på det nya ciklidåret och välkommen till ett nytt år med Ciklidbladet! Detta det 38:e året i föreningens historia inleder vi med ett mycket innehållsrikt nummer, utökat till 56 sidor. Tillströmningen av medlemsartiklar har glädjande nog varit fortsatt god. Det möjliggör att vi kan ha en stor variation av artiklar i varje nummer, så fortsätt att skicka in artiklar! Under året kommer vi att försöka ha med minst en artikel per nummer skriven på något av de båd ...