CARES
Ciklidfronten

Ciklidfronten
Av: Ola Svensson

Omslag

Detta nummers Ciklidfronten skrivs med visst vemod. Detta är nämligen det sista numret av Ciklidbladet som jag är redaktör för – det första var 1/2008. Nu tar Wilhelm Lubkowitz över som redaktör! Orsaken till att jag slutar är inte att jag på något sätt tröttnat utan det är på grund av tidsbrist. Jag håller på att dra igång ett nytt forskningsprojekt och jag har dessutom småbarn. Jag har varit redaktör sedan slutet av 2007. Fyra år kan kanske räcka men oj vad jag...