Akvariekungen
Nybörjarguide för Tanganyikasjöns Tropheus,

Nybörjarguide för Tanganyikasjöns Tropheus,
Av: Göran Åstebro

Omslag

6 Ciklidbladet 2/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Nybörjarguide för Tanganyikasjöns Tropheus, ”troffar” Text och foto: Göran Åstebro ”Göran Å” Tanganyikaciklider Tropheus - a n t i n g e n älskar eller hatar man dessa fiskar som ibland ger en himmel eller helvete genom sina u t m a ning a r. S å kan det ibland låta från ägare till dessa fiskar, vilket givetvis väcker många akvaristers nyfikenhet om vad det är för speciellt med just troffar. Troffa...