Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Föreningsnytt
Av: Kjell Fohrman

Mycket nytt för NCS medlemmar under 2001 Ciklidbladet: Under alla år har Ciklidbladet varit i A5-format. Nu byter vi och går över till dubbla-formatet A4. Vi minskar antalet tidningar från 6 till 4. Antalet sidor blir 32. Det kommer att vara 4-färg på samtliga sidor. Dvs vi kommer att kunna ha färgfoton på varenda sida. Layoutmässigt blir det möjligt att göra en betydligt intressantare tidning. Ett bra fisk foto kan nu p.g.a. formatet att kunna göras dubbelt så stort etc ...