CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Föreningsnytt
Av: Lars Eldensjö

Verksamhetsberättelse för året 1999 Föreningen Förening i kris?! Ja, så skulle man kanske kunna uttrycka det om man strikt tittar på medlemsantalet som under det gångna året, hamnade en bra bit från 1000 st. Medlemsutvecklingen under de fyra senaste åren har dessutom gått från nästan 1400 medlemmar 1995 till dagens rekordlåga nivå. Min åsikt är dock inte helt överensstämmande om att definitionen kris är den rätta. Medlemsutvecklingen vi ser inom NCS är nog de ...