Stuart Grant Cichlid Fund
Fototävlingen

Fototävlingen
Av: Joakim Draktoft

Omslag

Så var vi då åter där. Slutet på året med sista numret av Ciklidbladet i handen och de avslutande omgångarna i fototävlingen, inför den stora årsfinalen. Kommande år går tävlingen in på sitt femte år och under tävlingens historia har vi hittills fått se hela 570 bilder tävla. Man måste imponeras över antalet bilder och deras höga kvalitet. Så till resultaten. I denna omgång är det åter igen gamla bekanta som tagit framskjutna placeringar. Om detta beror på id...