Akvarieleasing
Annons

Författaren Mayland bekräftar från Tyskland - Den fångades vid Nakantenga!
Av: Anders Wickman

För nytillkomna läsares skull, en kort resumé. Jag beskriver i min artikel nr 9/95 en orange marmelade cat (Labeotropheus fuelleborni OB-hane) och uppger att den är fångad vid den lilla ön Nakantenga, numera naturreservat ca 15 km från Stuart Grants fångststation. Jag kan uppge fångstplatsen därför att i den tyska boken "Der malawisee und seine fische" finns en bild på en MC som är identisk med min fisk och fotograferad vid Nakantenga av den internationellt mycket välkände förfa...