CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Inredningens betydelse i ett akvarium.
Av: Anette Mayer Mikael Mayer

Hur ett akvarium bäst inreds råder det (lyckligtvis) olika meningar om. Denna artikel tar upp mina och min hustrus aspekter, funderingar och teorier inom detta område. Förvisso saknas vetenskaplig grund för det som redovisas men detta är den samlade erfarenhet som vi skaffat oss under utövandet av vår gemensamma hobby. Att sätta upp ett akvarium När man står i begrepp att sätta upp ett akvarium finns det många val att göra i fråga om fiskar och växter. Oavsett vad man ...