CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Hybrider och andra “hot” mot hobbyn
Av: Willem Heijns

6 | Ciklidbladet nr 1/2015 – Årgång 48 SYDAMERIKANSKA CIKLIDER | Debatt Hybrider och andra “hot” mot hobbyn På sistone har man diskuterat mycket om hybrider och linjeavel och frågan om huruvida de utgör ett hot mot ciklidhobbyn. Diskussionen har huvudsakligen förts på olika internetfora, både inom och utanför organisationer som ACA (American Cichlid Association). Jag har även själv deltagit i några av diskussionerna. Allt medan dessa diskussioner har fortgått har jag börjat tappa räknin ...