Akvariekungen
Recension av Ciklidårsboken - Volym 4

Recension av Ciklidårsboken - Volym 4
Av: Ola Sjödin

Omslag

Så har den då kommit, årets upplaga av Ciklidårsboken. Boken är, liksom de tidigare, i A4 format och rymmer 96 sidor. Redaktör är den numera välkände Ad Konings som till sin hjälp haft ett flertal välkända ciklidkännare. Översättningen till svenska har gjorts av CEIS, Ciklidentusiaster i Sverige. CEIS bestod denna gång av Kjell och Hjördis Fohrman, Lasse Forsberg, Mikael Lövebrant och Roger Häggström. Priset på boken är ca. 298 kr.

Boken är indelad i åtta avdeln...