CARES
Annons

Verksamhetsberättelse för året 1995
Av: Lars Eldensjö

Föreningen

Återigen har föreningen slagit nytt rekord vad beträffar medlemsantalet. 1995 visade till slut på ett medlemsantal av 1390 st, av dessa var 1100 svenska, 190 danska, 81 norska och 4 finska medlemmar, vilket tydligt tillstyrker namnet Nordiska Ciklidsällskapet.

Föreningen hade dessutom 15 utomnordiska medlemmar, vilket kan ses som anmärkningsvärt med tanke på att tidningen trycks på i huvudsak svenska.

Föreningens årsmöte för v...