Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Odlingskampanjen – vi uppmuntrar odling av akvariefisk i Sverige!
Av: SARF

38 | Ciklidbladet nr 3/2021 Är du medlem i en SARF-ansluten akvarieförening? (red. kom. Nordiska Ciklidsällskapet är medlem, så du är garanterat det om du fått tidningen). Då kan du rapportera in dina lyckade odlingar på SARFs hemsida www.sarfakvarist. org. Medlemsföreningarna delar ut diplom till sina medlemmar för deras lyckade odlingar och SARF anordnar varje år tävlingar mellan föreningarna. Delta du också! Odlingskampanjen startade redan på 1980-talet. Under ett antal år ha ...