Stuart Grant Cichlid Fund

Praktisk akvaristik del 5 – standardvatten
Av: Patrik Rosén

Omslag

44 Ciklidbladet 1/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Praktisk akvaristik del 5 – standardvatten Text: Patrik Rosén Akvaristik Vill man vara helt säker på vad akvarievattnet innehåller kan man använda sig av standardvatten. Det är en relativt komplicerad metod, som bland annat kräver tillgång till en känslig våg. Anskaffningskostnaderna för kemikalierna är också i inledningsskedet ganska höga. Man bör se till att få så rena kemikalier som möjligt, så kallad laborator...