Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nyheter från fiskvärlden
Av: Ola Svensson

44 Ciklidbladet 2/2012 − Årgång 45 www.ciklid.org Nyheter från fiskvärlden Text: Ola Svensson, Göteborgs universitet Nyheter Då var det igen dags att göra små nedslag i fiskvärlden och återge för Ciklidbladets läsare vad jag själv har tyckt varit intressant men jag utgår förstås också från vad jag tror är intressant för Ciklidbladets läsarna. Först kan jag meddela att Nationalnyckelns band om alla svenska strålfeniga fiskar det vill säga ”vanliga” ...