Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ledare
Av: Kjell Fohrman

Vi har gjort en del förändringar av arbetsuppgifterna inom styrelsen. Detta eftersom Jens pga. ett nytt arbete har väldigt mycket att göra just nu så är det jag som (åtminstone tillfälligt) tar över ansvaret som redaktör. Jens blir nu annonsansvarig. Det är egentligen bara positivt som jag har att rapportera om eftersom vi nu har brutit den neråtgående trend med färre medlemmar som vi haft under flera år. Vi är redan nu fler medlemmar än vad vi var under 2000 och då har vi ...