Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidfronten
Av: Ola Svensson

Efter Linnéåret 2008 och Darwinåret 2009 har FN utlyst 2010 till den biologiska mångfaldens år. Problemet med den minskande biologiska mångfalden har legat lite i skymundan de senaste åren kanske för att ”klimathotet” känts mer – ja, just det, hotfullt. Faktum kvarstår. Arter har aldrig försvunnit i sådan snabb takt som de gör idag, inte ens när dinosaurierna dog ut. Jag har sett påståendet att om det dyker upp en ny civilisation om 65 miljoner år är det inte säkert att dessa varelser kom ...