Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Också WWF jobbar för cikliderna i Malawisjön
Av: Mikael Westerlund

18 Ciklidbladet 2/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Också WWF jobbar för cikliderna i Malawisjön Text: Mikael Westerlund. Foto, där ej annat anges: Kenneth Mckaye Miljö WWF Finland har tillsamm a n s m e d professor Kenneth McKaye från USA varit med om att starta och driva ett projekt som på olika sätt gagnar både cikliderna och lokalbefolkningen i Malawisjöns nationalpark. Ken McKaye var en av föredragshållarna på Ciklidstämman i Stockholm 2004 och berättade då ...