Sandby Ciklidhobby
Annons

Några kommentarer om Artemia
Av: Bo Thurén

I våra dagar talas det i akvariekretsar mycket och varmt om Artemia som foder, främst till fiskyngel men även till större fiskar.

Artemia salina LINNÉ, som djuret egentligen heter, är ett kräftdjur tillhörande familjen Gälfotingar (Branchiopodidae) inom ordningen Blad- fotingar (Phyllopoda). Inom släktet Artemia finns flera arter, men det är bara arten Artemia salina som används som fiskfoder. De hos oss vanliga Vattenlopporna, eller Daphnierna, ...