Akvarieleasing
Annons

Mikrogeophagus ramirezi, fjärilsciklider i det vilda
Av: Ivan Mikolji

38 | Ciklidbladet nr 3/2019 – Årgång 52 SYDAMERIKA | Fjärilscikliden Mikrogeophagus ramirezi, fjärilsciklider i det vilda Fjärilsciklidernas habitat varierar kraftigt på grund av deras vidsträckta utbredningsområde. I vissa översvämmade livsmiljöer kan miljontals individer ses migrera. I denna artikel kommer jag att skriva om en mycket speciell plats i ett habitat som är en morichal (morichal har fått sitt namn från morichepalmen Mauritia flexuosa och får vanligtvis ...