Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Interzoo 2004
Av: Kjell Fohrman

Världens största zoofackmässa går avstapeln vartannat år i Nürnberg, Tyskland - årets Interzoo ägde rum den 13-16 maj. De 1.101 utställarna (2002 – 1.015 st) kom från 48 nationer och den totala utställningsytan i de sju utställningshallarna var på 40.630 m² (2002 – 38.437 m² ). Som en jämförelse kan nämnas att den mycket lyckade zoofackmässa som anordnades i Sver ige hös ten 2003 hade en utställningsyta på lite drygt 1.600 m². Det säger sig självt att det är omöjligt att hinna med att kolla a ...