Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Cikliden Metriaclima mossambicum
Av: David Rejdemyhr

62 | Ciklidbladet nr 2/2020 Längd: 10 cm Temperatur: 23-28 °C pH: 7,5-8,5 Akvariestorlek: Minimum 100 cm & 150 l Svårighetsgrad: 3 Familj: Cichlidae Metriaclima mossambicum Naturlig biotop Likt andra medlemmar av aurora-gruppen av Metriaclima återfinns arten inom övergångszonen med förhållandevis plan, svagt sluttande, sandig botten på 7 till 20 meters djup. Tunt leraktigt sediment kan också förekomma över sand och stenar i dess naturliga biotop. Föda Arten livnär sig i huvudsak av...