Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Enkla godbitar: bordsstädare från släktet Placidochromis
Av: Ad Konings

Det rent sandiga habitatet i Malawisjön är befolkat av många ciklider som hittar sin mat i sanden. De flesta av dessa ciklider silar sanden och filtrerar den genom sina gälar. De behåller ätbara bitar, som kräftdjur, sniglar och insektslarver och kasserar sanden. Större, oätliga partiklar spottas ut. De är ganska bra på detta. De större invånarna på sandbottnen flyttar relativt stora mängder sand, rör om i substratet och skapar i samband med det större moln av sediment. I själv ...