Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Beträffande aggressionsbeteende hos Cichlasoma meeki
Av: Günther K.H. Zupanc

Ciklider har ett mycket utpräglat aggressionsbeteende. Därför är den ofta föremål för beteendeforskning. Här kommer en kort beskrivning av aggressionsbeteendet hos Cichlasoma meeki.

Vi måste urskilja mellan olika aggressionsformer. Vid intraspecifika aggressioner slåss individer av samma art och vid interspecifik aggression individer av olika art med varandra. Den intraspecifika aggression vilken oftast förekommer kan vi dela upp i två grupper. Den första är när i...