Sandby Ciklidhobby
Annons

Rapport från Sundsvalls Akvarieförening
Av: Dan Emanuelsson

Sundsvalls Akvarieförening bildades redan 1949. Av gamla tidningsurklipp att döma var kunskaperna om akvariefiskar nästan obefintliga på den tiden. Skulle man utöka sitt bestånd av fiskar var man tvungen att beställa dem direkt från Stockholm. Fisken skickades sedan i plåtburkar med tåg eller buss. Det blev en tuff resa på 40 mil, speciellt vintertid. Vattenbyten ansågs kriminellt på den tiden och ingen förstod varför fiskarna så sällan ville leva. Flyttade man tog man helt enk...