Stuart Grant Cichlid Fund
Lek av Hypselecara coryphaenoides: Den andra "chockladcikliden"

Lek av Hypselecara coryphaenoides: Den andra "chockladcikliden"
Av: Earl Hawkins

Omslag

Översättning: Roger Häggström Hypselecara coryphaenoides är en ganska ovanlig ciklid inom akvariehobbyn. När den finns att köpa i den lokala akvarieaffären säljs den ofta under namnet Hypselecara temporalis. H. temporalis och H. coryphaenoides liknar varandra till utseendet, men det finns flera skillnader. Senare i denna artikel skall jag ge en översikt över de synliga skillnaderna mellan dessa arter. Enligt Axelrod (1994) beskrevs H. coryphaenoides ursprungligen av Heckel 1840 som "...