Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Tylochromis, okänd och därför inte älskad
Av: MCW Keijman

6 | Ciklidbladet nr 2/2022 AFRIKA | Tylochromis Tylochromis, okänd och därför inte älskad Tylochromis sudanensis par. Foto: Michel Keijman. Många av läsarna av den här tidningen känner till att det i Centraloch Sydamerika finns jordätare av släktena Amphilophus och Geophagus. Men bara ett fåtal av er vet att det i Afrika också finns riktiga jordätare. De beter sig inte bara som sina sydamerikanska motsvarigheter (de sållar sanden efter ätbara partiklar och spottar sedan ut den ige ...