Akvariekungen

Malawikrabban
Av: Lars Andersson

Omslag

I Malawisjön finns en krabbart som är endemisk (finns bara här) och på latin heter Potamonautes orbitospinus. Den blir ca 6 - 8 cm över ryggskölden och är i storlek jämförbar med den strandkrabba som finns på svenska västkusten. Färgen varierar från brunt till brungult, men vissa exemplar blir nästan helt blå. Krabban är relativt vanlig och vid dykning i sjön ser man ofta krabbor. Krabban är ett gissel för de lokala fiskarna som speciellt nattetid får se krabborna äta på...