Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Presentation av Michael Persson
Av: Kjell Fohrman

Från och med nästa nummer av Ciklidbladet tar Michael Persson över som redaktör för Ciklidbladet och därför kan det kanske vara på sin plats att kortfattat presentera Michael. Michael är välkänd för Ciklidbladets läsare genom sina många artiklar i Ciklidbladet. Bäst kommer vi kanske ihåg hans artiklar från den resa till Malawisjön som han gjorde hösten 2000. Ni som är aktiva på NCS hemsida www.ciklid.se känner också Michael genom alla hans svar på frågor i hemsidans forum. Hur det börja ...