Akvarieleasing
Annons

Buntbarche Bulletin
Av: Michael Persson

På begäran av flera medlemmar kommer jag i en artikelserie kortfattat att presentera några utländska ciklidtidskrifter. NCS har tidningsutbyte med flera andra ciklidföreningar runt om i världen. Dessa medlemstidningar kommer att beskrivas, troligtvis kommer också någon komersiell tidskrift att tas upp. Som redaktör är det extra kul att se hur bra Ciklidbladet står sig i en jämförelse. Först ut är Buntbarche Bulletin som ges ut av American Cichlid Association, NCS amerika ...